Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Vzdelávanie učiteľov

JA Slovensko ponúka učiteľom dve skupiny kontinuálneho inovačného vzdelávania (KIV):

1. Viazané na realizáciu programu na škole:

KIV realizované pre potreby získania kompetencií, zručností a vedomostí na realizáciu niektorého z uvedených vzdelávacích programov na škole (JA A PENIAZE, JA Viac ako peniaze, JA Podnikanie v cestovnom ruchu, JA Aplikovaná ekonómia, JA Etika v podnikaní).

2. Nie sú viazané na realizáciu programu na škole:

KIV realizované pre učiteľov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vedomosti z oblasti ekonómie, či online marketingu. Nie sú viazané na výučbu konkrétneho programu na škole (Digitálna garáž - Úvod do online marketingu, JA Ekonómia a podnikanie).


Ako sa zapojiť v piatich krokoch?
  1. Vyberte si vzdelávací program, ktorý máte záujem na škole realizovať, alebo iba vzdelávanie bez realizácie programu.
  2. Vyplňte prihlášku učiteľa a školy do tohto programu. Tá oprávňuje učiteľa a školu tento program realizovať a využívať všetky jeho materiály.
  3. Vyplňte prihlášku učiteľa na vzdelávanie.
  4. Po vyplnení a odoslaní prihlášok ich následne spracujeme a zašleme vám faktúru. Stanovené poplatky sú za prihlášku konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.
  5. Po uzavretí prihlasovania, dostanete email od programového manažéra s bližšími informáciami o vašom vzdelávaní (kedy, ako, kde).