Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy 2018/2019

Na tejto stránke nájdete zverejnený iba zoznam škôl, ktoré sa prihlásili do samostatného programu JA Učebnica ekonómie a podnikania. (Školy sú do zoznamu pridávané manuálne po spracovaní prihlášky.)

Zoznam prihlásených škôl a učiteľov, ktorí si vybrali JA Učebnicu ekonómie a podnikania ako modul v rámci programu JA Aplikovaná ekonómia/JA Podnikanie v cestovnom ruchu II, je zverejnený na stránke programu JA Aplikovaná ekonómia.

Zoznam prihlásených škôl/učiteľov do programu pre školský rok 2018/2019

(aktualizované: 16. 6. 2018 - 15:13)

# Škola Učiteľ Počet tried
1 Trnava, Obchodná akadémia, Kukučínova 2 Ing. Tatiana Škodová, PhD. 2
2 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Katarína Vozárová 3
3 Zvolen, Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3 Mgr. Oľga Nôžková 3
4 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Vladimíra Pastirová 2
5 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Ljuba Krišová 1
6 Prešov, Stredná priemyselná škola elektotechnická, Plzenská 1 Ing. Bohuš Popík, MBA 3
7 Bratislava, Gymnázium, Pankúchova 6 Ing. Jana Krajčírová 1
8 Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská 7 Ing. Ľudmila Lengvarská 1
9 Košice, SOŠ automobilová, Moldavska cesta 2 Ing. Nikoleta Puchá, PhD. 2
10 Martin, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika Ing. Dana Bednárová 4
11 Banská Štiavnica, Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12 Ing. Diana Kalnovičová 1
12 Bardejov, Spojená škola, Štefánikova 64 Ing. Anna Mihalcová 1
13 Trnava, Stredná priemyselná škola stavebná, Lomonosovova 7 Ing. Ľudmila Ševčíková 2
14 Šaľa, Spojená škola, Nivy 2 Ing. Mária Fintová 2
15 Sobrance, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12 Mgr. Mária Riabcová 3
16 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Ivana Tóthová 1
17 Šurany, Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7 Ing. Jana Mistríková 1
18 Poprad, Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253 Ing. Mária Krempaská, MBA 1
19 Tvrdošín, Spojená škola, Medvedzie 133/1 Ing. Jana Dreveňáková 1
20 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Ing. Daniela Bučková 1
21 Prešov, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20 Mgr. Dana Bessenyeiová 2
22 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Martina Šeďová 4
23 Liptovský Mikuláš, Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571 Ing. Soňa Kúrňavová 2